Hadsund Hallerne styres af en bestyrelse, der vælges af Hallernes repræsentantskab. Repræsentantskabets medlemmer vælges af de enkelte klubber, ud fra antallet af brugere. Der er valg af medlemmer hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med en formand, en næstformand og en sekretær.

Formand

Christian Madsen

  • cm@skovvej16.dk
Næstformand

Jesper Madsen

Medlem

Thomas H. Andersen

Medlem

Anders Munkholm

Medlem

Jon Kristensen