Hadsund-Hallerne-Logo-278x120

Bestyrelsen

Christian Madsen

Formand

Jesper Madsen

Næstformand

Thomas H. Andersen

Medlem

Anders Munkholm

Medlem

Jon Kristensen

Medlem

Hadsund Hallerne styres af en bestyrelse, der vælges af Hallernes repræsentantskab. Repræsentantskabets medlemmer vælges af de enkelte klubber, ud fra antallet af brugere. Der er valg af medlemmer hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med en formand, en næstformand og en sekretær.

Formand
Christian Madsen
cm@skovvej16.dk

Næstformand
Jesper Madsen

Medlem
Thomas H. Andersen

Medlem
Anders Munkholm

Medlem
Jon Kristensen