Hadsund Hallerne styres af en bestyrelse, der vælges af Hallernes repræsentantskab. Repræsentantskabets medlemmer vælges af de enkelte klubber, ud fra antallet af brugere. Der er valg af medlemmer hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med en formand, en næstformand og en sekretær.

Christian Madsen

cm@skovvej16.dk

Formand

Michael Søndergaard
Jesper Harbo Overgaard
Jesper Madsen
Thomas H. Andersen