Hadsund Hallerne styres af en bestyrelse, der vælges af Hallernes repræsentantskab. Repræsentantskabets medlemmer vælges af de enkelte klubber, ud fra antallet af brugere. Der er valg af medlemmer hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig hvert år med en formand, en næstformand og en sekretær.

Jens Hyrup

Formand

Tlf.nr.: 40 44 15 45

Michael Søndergaard

Næstformand

Christian Madsen
Karsten Elkjær
Susanne Ramsing