Faciliteter

Her kan du se billeder af vores 4 haller samt vores skydebane og motionscenter
Hal A (klik på billedet for at forstørre)

Hal B (klik på billedet for at forstørre)

Hal C (klik på billedet for at forstørre)

Hal D (klik på billedet for at forstørre)

Skydebane (klik på billedet for at forstørre) 

Motionscenter (Klik for at se billeder)